φυγοκεντρικοί διαχωριστήρες S 200 BD 32

S200 BD 32

Απολάσπωση: μη αυτόματη
Υλικό κατασκευής σε επαφή με το προϊόν: AISI 316 / duplex
Υλικό κελύφους: AISI 316
Υλικό θαλάμου απολάσπωσης: AISI 316

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ολικό μήκος [mm] 1000
Ολικό πλάτος [mm] 700
Ολικό ύψος [mm] 1200
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των προδιαγραφών των μηχανημάτων χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Τα λεπτομερή τεχνικά δελτία δεδομένων,που περιέχουν τα χαρακτηριστικά, τις διαστάσεις και τα δεδομένα απόδοσης των μηχανημάτων είναι διαθέσιμα. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.