φυγοκεντρικοί διαχωριστήρες S 200 CF 32

S200 CF 32

Απολάσπωση: μη αυτόματη Υλικό κατασκευής σε επαφή με το προϊόν: AISI 304 / duplex Υλικό κελύφους: AISI 304 Υλικό θαλάμου απολάσπωσης: Cast Iron

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ολικό μήκος [mm] 1000
Ολικό πλάτος [mm] 700
Ολικό ύψος [mm] 1200
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των προδιαγραφών των μηχανημάτων χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Τα λεπτομερή τεχνικά δελτία δεδομένων,που περιέχουν τα χαρακτηριστικά, τις διαστάσεις και τα δεδομένα απόδοσης των μηχανημάτων είναι διαθέσιμα. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.