φυγοκεντρικοί διαχωριστήρες S250 AF

S250 AF

Application: Animal Fats or equivalent
Sediments discharge type: Manual
Material in contact with the product: Bronze / Aluminum / duplex
Cover material: Bronze / Aluminum or equivalent
Sediments discharge chamber material: Cast Iron

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ολικό μήκος [mm] 1200
Ολικό πλάτος [mm] 800
Ολικό ύψος [mm] 1400
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των προδιαγραφών των μηχανημάτων χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Τα λεπτομερή τεχνικά δελτία δεδομένων,που περιέχουν τα χαρακτηριστικά, τις διαστάσεις και τα δεδομένα απόδοσης των μηχανημάτων είναι διαθέσιμα. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.