φυγοκεντρικοί διαχωριστήρες S250 AG

S250 AG

Απολάσπωση: μη αυτόματη
Υλικό κατασκευής σε επαφή με το προϊόν: Bronze / Aluminum / duplex
Υλικό κελύφους: AISI 304
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ολικό μήκος [mm] 1200
Ολικό πλάτος [mm] 800
Ολικό ύψος [mm] 1400
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των προδιαγραφών των μηχανημάτων χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Τα λεπτομερή τεχνικά δελτία δεδομένων,που περιέχουν τα χαρακτηριστικά, τις διαστάσεις και τα δεδομένα απόδοσης των μηχανημάτων είναι διαθέσιμα. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.