φυγοκεντρικός διαχωριστήρας S300 VO 33

S300 VO 33

Απολάσπωση: μη αυτόματη
Υλικό κατασκευής σε επαφή με το προϊόν: AISI 316 / duplex
Υλικό κελύφους: AISI 316

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ολικό μήκος [mm] 1500
Ολικό πλάτος [mm] 800
Ολικό ύψος [mm] 1700
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των προδιαγραφών των μηχανημάτων χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Τα λεπτομερή τεχνικά δελτία δεδομένων,που περιέχουν τα χαρακτηριστικά, τις διαστάσεις και τα δεδομένα απόδοσης των μηχανημάτων είναι διαθέσιμα. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.