φυγοκεντρικός διαχωριστήρας SU 400 AL 01

SU 400 AL 01

Φυγοκεντρικοί διαχωριστήρες εξοπλισμένοι με ακροφύσια που επιτρέπον την συνεχή απολάσπωση - SU τύπος

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ολικό μήκος [mm] 1700
Ολικό πλάτος [mm] 1000
Ολικό ύψος [mm] 1700
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των προδιαγραφών των μηχανημάτων χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Τα λεπτομερή τεχνικά δελτία δεδομένων,που περιέχουν τα χαρακτηριστικά, τις διαστάσεις και τα δεδομένα απόδοσης των μηχανημάτων είναι διαθέσιμα. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.