φυγοκεντρικός διαχωριστήρας  FPC 6 SO 33

FPC 6 SO 33

Τύπος απολάσπωσης: Αυτοκαθαριζόμενος
 Υλικό σε επαφή με το προϊόν: AISI 304 / duplex
Υλικό κελύφους: Αλουμίνιο
Υλικό θαλάμου απολάσπωσης: Χυτοσίδηρος

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ολικό μήκος [mm] 1300
Ολικό πλάτος [mm] 900
Ολικό ύψος [mm] 1400
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των προδιαγραφών των μηχανημάτων χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Τα λεπτομερή τεχνικά δελτία δεδομένων,που περιέχουν τα χαρακτηριστικά, τις διαστάσεις και τα δεδομένα απόδοσης των μηχανημάτων είναι διαθέσιμα. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.