φυγοκεντρικός διαχωριστήρας FPC 18 AG 32

FPC 18 AG 32

Τύπος απολάσπωσης: Αυτοκαθαριζόμενος
Υλικό σε επαφή με το προϊόν: AISI 304 / duplex
Υλικό κελύφους: AISI 304
Υλικό θαλάμου απολάσπωσης: AISI 304 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ολικό μήκος [mm] 1700
Ολικό πλάτος [mm] 1300
Ολικό ύψος [mm] 1700
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των προδιαγραφών των μηχανημάτων χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Τα λεπτομερή τεχνικά δελτία δεδομένων,που περιέχουν τα χαρακτηριστικά, τις διαστάσεις και τα δεδομένα απόδοσης των μηχανημάτων είναι διαθέσιμα. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.