φυγοκεντρικός διαχωριστήρας FPC 18 BW 43

FPC 18 BW 43

Τύπος απολάσπωσης: Αυτοκαθαριζόμενος
Υλικό σε επαφή με το προϊόν: AISI 304 / duplex 
Υλικό κελύφους:
AISI 304
Υλικό θαλάμου απολάσπωσης: Cast iron

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ολικό μήκος [mm] 1700
Ολικό πλάτος [mm] 1300
Ολικό ύψος [mm] 1700
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των προδιαγραφών των μηχανημάτων χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Τα λεπτομερή τεχνικά δελτία δεδομένων,που περιέχουν τα χαρακτηριστικά, τις διαστάσεις και τα δεδομένα απόδοσης των μηχανημάτων είναι διαθέσιμα. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.