φυγοκεντρικός διαχωριστήρας FPC 24 WN 01

FPC 24 WN 01

Τύπος απολάσπωσης: Αυτοκαθαριζόμενος 
Υλικό σε επαφή με το προϊόν: AISI 304 / duplex
Υλικό κελύφους: cast iron
Υλικό θαλάμου απολάσπωσης: AISI 304

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ολικό μήκος [mm] 1800
Ολικό πλάτος [mm] 1400
Ολικό ύψος [mm] 1900
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των προδιαγραφών των μηχανημάτων χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Τα λεπτομερή τεχνικά δελτία δεδομένων,που περιέχουν τα χαρακτηριστικά, τις διαστάσεις και τα δεδομένα απόδοσης των μηχανημάτων είναι διαθέσιμα. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.