φυγοκεντρικός διαχωριστήρας FPC 24 BD 01

FPC 24 BD 01

Τύπος απολάσπωσης: Αυτοκαθαριζόμενος Υλικό σε επαφή με το προϊόν: AISI 304 / duplex Υλικό κελύφους: AISI 304 Υλικό θαλάμου απολάσπωσης: CAST IRON

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ολικό μήκος [mm] 1800
Ολικό πλάτος [mm] 1400
Ολικό ύψος [mm] 1900
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των προδιαγραφών των μηχανημάτων χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Τα λεπτομερή τεχνικά δελτία δεδομένων,που περιέχουν τα χαρακτηριστικά, τις διαστάσεις και τα δεδομένα απόδοσης των μηχανημάτων είναι διαθέσιμα. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.