φυγοκεντρικός διαχωριστήρας FPC 24 MO 33

FPC 24 MO 33

Τύπος απολάσπωσης: Αυτοκαθαριζόμενος
Υλικό σε επαφή με το προϊόν: AISI 304 / duplex8
Υλικό κελύφους: AISI 304
Υλικό θαλάμου απολάσπωσης: CAST IRON 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ολικό μήκος [mm] 1800
Ολικό πλάτος [mm] 1400
Ολικό ύψος [mm] 1900
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των προδιαγραφών των μηχανημάτων χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Τα λεπτομερή τεχνικά δελτία δεδομένων,που περιέχουν τα χαρακτηριστικά, τις διαστάσεις και τα δεδομένα απόδοσης των μηχανημάτων είναι διαθέσιμα. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.