φυγοκεντρι΄κοί διαχωριστήρες FPC 24 FB 01

FPC 24 FB 01

Τύπος απολάσπωσης: Self cleaning
 Υλικό σε επαφή με το προϊόν: AISI 316 / duplex
Υλικό κελύφους: AISI 316
 Υλικό θαλάμου απολάσπωσης: AISI 316

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ολικό μήκος [mm] 1800
Ολικό πλάτος [mm] 1400
Ολικό ύψος [mm] 1900
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των προδιαγραφών των μηχανημάτων χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Τα λεπτομερή τεχνικά δελτία δεδομένων,που περιέχουν τα χαρακτηριστικά, τις διαστάσεις και τα δεδομένα απόδοσης των μηχανημάτων είναι διαθέσιμα. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.