Σφυρόμυλος Eλαιοκάρπου - HP 15 INOX - Pieralisi

ΣΠΑΣΤΗΡΕΣ HP 15

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Εγκατεστημένη ισχύς [kW] 13.6
Ολικό πλάτος [mm] 620
Ολικό μήκος [mm] 1455
Ολικό ύψος [mm] 830
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των προδιαγραφών των μηχανημάτων χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.