ΣΠΑΣΤΗΡΕΣ HP 30

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Εγκατεστημένη ισχύς [kW] 24.6
Ολικό πλάτος [mm] 620
Ολικό μήκος [mm] 1620
Ολικό ύψος [mm] 830
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των προδιαγραφών των μηχανημάτων χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.