ΣΠΑΣΤΗΡΕΣ HP 60

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Εγκατεστημένη ισχύς [kW] 47.6
Ολικό πλάτος [mm] 650
Ολικό μήκος [mm] 1800
Ολικό ύψος [mm] 830
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των προδιαγραφών των μηχανημάτων χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.