showreel
showreel
showreel
showreel

ΣΗΜΕΡΑ

Σήμερα

Η συνεχής δέσμευση του Ομίλου PIERALISI στην έρευνα και ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογιών την καθιστά αδιαμφισβήτητο ηγέτη στην παροχή καινοτόμων και πρωτοποριακών λύσεων, στα συστήματα διαχωρισμού βάσει της αρχής της φυγόκεντρου δύναμης, τους φυγοκεντρικούς διαχωριστήρες.

Η συνεχής προσήλωση στις ανάγκες μιας ευρείας και διεθνούς πελατειακής βάσης έχει οδηγήσει τον Όμιλο PIERALISI στην αφοσίωση σε κάθε πελάτη χωριστά εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, σε συνδυασμό με τα κατάλληλα τεχνολογικά μέσα. Προς αυτή την κατεύθυνση, ο Όμιλος PIERALISI έχει οργανώσει ανάλογα την δομή της επιχείρησης, η οποία αποτελείται από τους εξής δύο τομείς: τον Ελαιοκομικό Τομέα και τον Τομέα Separation Solutions.

ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Το κλειδί της επιτυχίας PIERALISI στον ελαιοκομικό τομέα είναι η συνεχής διερεύνηση καινοτόμων λύσεων υψηλής τεχνολογίας, με σκοπό την επίτευξη υψηλής απόδοσης των μηχανημάτων σε ελαιόλαδο και την βελτίωση της ποιότητάς του. Ακόμη και σήμερα, ο Όμιλος PIERALISI συνεχίζει να παρέχει στην βιομηχανία εξαγωγής ελαιολάδου μοντέρνα μηχανήματα, τα οποία μπορούν να διαχειριστούν αυτόματα όλες τις παραμέτρους λειτουργίας και να καταγράψουν όλα τα δεδομένα της επεξεργασίας για την πλήρη ιχνηλασιμότητα του προϊόντος.

ΤΟΜΕΑΣ SEPARATION SOLUTIONS

Ο Όμιλος PIERALISI παρέχει λύσεις σε όλα τα τεχνολογικά προβλήματα διαχωρισμού στερεών-υγρών (2-φασικός διαχωρισμός) και στερεών-υγρών-υγρών (3-φασικός διαχωρισμός) χάρη στην μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία που αναπτύχθηκε με το χρόνο στις πιο σημαντικές βιομηχανικές εφαρμογές της φυγοκέντρισης.

Τα PIERALISI decanters και οι κατακόρυφοι φυγοκεντρικοί διαχωριστήρες, με μία ευρεία ποικιλία δυνατοτήτων, είναι κατάλληλα για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών: Τομέας Περιβαλλοντικών Εφαρμογών, Χημική Βιομηχανία, Ανακύκλωση, Ελαιοχημική Βιομηχανία, Τομέας ορυκτών καυσίμων και λιπαντικών, Εφαρμογές ζωικών υποπροϊόντων, Βιομηχανία Τροφίμων, Γαλακτοβιομηχανία κ. ά.

ΤΑ ΜΟΥΜΕΡΑ ΜΑΣ

Εγκατεστημένα μηχανήματα 41.500
Απευθείας πελάτες 26.000
Παραγωγή/εμπορικά κέντρα 19
Έκταση εγκαταστάσεων 97.000 mq
Προσωπικό σε διεθνές επίπεδο 600
Τεχνικό προσωπικό (παροχή υπηρεσιών πριν και μετά την πώληση) 130
Κύκλος εργασιών (εκατ. Ευρώ) 115
Οικογενειακή επιχείρηση 100%