Σύστημα συνεχούς λειτουργίας Fattoria

FATTORIA

Το σύστημα συνεχούς λειτουργίας FATTORIA είναι ειδικά σχεδιασμένο από την Pieralisi για τους μικρούς ελαιοπαραγωγούς, επιτρέποντας και την λειτουργία του ανά παρτίδες (batch).

• Μικρές διαστάσεις
• Υψηλή αξιοπιστία
• 2 ή 3-φασική λειτουργία
• Εξαιρετική απόδοση

Download

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των προδιαγραφών των μηχανημάτων χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.