Σύστημα συνεχούς λειτουργίας Molinova Tg - Molinova Genius

MOLINOVA TG

Η μονάδα MOLINOVA, αντικαθιστώντας την μονάδα PANORAMA TG, συνδυάζει την αποδεδειγμένη υψηλή απόδοση των προηγούμενων μοντέλων με την υψηλή τεχνολογία Pieralisi, που επιτρέπει την εφαρμογή της 3-φασικής και 2-φασικής μεθόδου παραγωγής ελαιολάδου.

Download

  ΜΟΝΤΕΛΑ

   MOD 600

   Εγκατεστημένη ισχύς [kW] 0.75
   Δυναμικότητα [lt] 600
   Ολικό μήκος [mm] 2150
   Ολικό πλάτος [mm] 710
   Ολικό ύψος [mm] 1420

   MOD 800

   Εγκατεστημένη ισχύς [kW] 0,75
   Δυναμικότητα [lt] 800
   Ολικό μήκος [mm] 2650
   Ολικό πλάτος [mm] 710
   Ολικό ύψος [mm] 1420

   MOD 1000

   Εγκατεστημένη ισχύς [kW] 0,75
   Δυναμικότητα [lt] 1000
   Ολικό μήκος [mm] 3150
   Ολικό πλάτος [mm] 710
   Ολικό ύψος [mm] 1420

   MOD 1200

   Εγκατεστημένη ισχύς [kW] 0.75
   Δυναμικότητα [lt] 1200
   Ολικό μήκος [mm] 3150
   Ολικό πλάτος [mm] 710
   Ολικό ύψος [mm] 1530

   MOD 2000

   Εγκατεστημένη ισχύς [kW] 0.75
   Δυναμικότητα [lt] 2000
   Ολικό μήκος [mm] 3650
   Ολικό πλάτος [mm] 998
   Ολικό ύψος [mm] 1960
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των προδιαγραφών των μηχανημάτων χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.