Αυτόματο σύστημα συνεχούς λειτουργίας Molinova Serie Oro

MOLINOVA SERIE ORO

Το αυτόματο σύστημα συνεχούς λειτουργίας Molinova Serie Oro (Gold Series) αποτελεί σήμερα το κορυφαίο προϊόν της Pieralisi. Σχεδιαμένο για επεξεργασία ανά παρτίδες (batch), είναι πλήρως αυτοματοποιημένο, καθώς έχει επιπλέον την δυνατότητα λειτουργίας σε συνεχές κύκλο.

  ΜΟΝΤΕΛΑ

   MOD 600

   Εγκατεστημένη ισχύς [kW] 0.75
   Δυναμικότητα [lt] 600
   Ολικό μήκος [mm] 2150
   Ολικό πλάτος [mm] 710
   Ολικό ύψος [mm] 1420

   MOD 800

   Εγκατεστημένη ισχύς [kW] 0,75
   Δυναμικότητα [lt] 800
   Ολικό μήκος [mm] 2650
   Ολικό πλάτος [mm] 710
   Ολικό ύψος [mm] 1420

   MOD 1000

   Εγκατεστημένη ισχύς [kW] 0,75
   Δυναμικότητα [lt] 1000
   Ολικό μήκος [mm] 3150
   Ολικό πλάτος [mm] 710
   Ολικό ύψος [mm] 1420

   MOD 1200

   Εγκατεστημένη ισχύς [kW] 0.75
   Δυναμικότητα [lt] 1200
   Ολικό μήκος [mm] 3150
   Ολικό πλάτος [mm] 710
   Ολικό ύψος [mm] 1530

   MOD 2000

   Εγκατεστημένη ισχύς [kW] 0.75
   Δυναμικότητα [lt] 2000
   Ολικό μήκος [mm] 3650
   Ολικό πλάτος [mm] 998
   Ολικό ύψος [mm] 1960
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των προδιαγραφών των μηχανημάτων χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Link