Πλυντήριο Jumbo

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ Jumbo

ΥΔΡΟ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ πλυντήριο ελαιοκάρπου συνεχούς απομάκρυνσης φύλλων και ξένων σωμάτων

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Εγκατεστημένη ισχύς [kW] 11.50
Ολικό μήκος [mm] 3250
Ολικό πλάτος [mm] 2150
Ολικό ύψος [mm] 1600
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των προδιαγραφών των μηχανημάτων χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.