ΕΚΠΥΡΗΝΩΤΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ

ΕΚΠΥΡΗΝΩΤΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ

Il separatore nocciolino a griglia cilindrica fissa separa il nocciolino dalla sansa.
È ideale per la sansa della lavorazione multifase, a due fasi e tre fasi. In quest’ultima necessita l’aggiunta di acqua per favorire la separazione.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Εγκατεστημένη ισχύς [kW] 11
Παραγωγή [Kg/h] 2000
Ολικό μήκος [mm] 1900
Ολικό πλάτος [mm] 1500
Ολικό ύψος [mm] 1800
βάρος [kg] 450
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των προδιαγραφών των μηχανημάτων χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.