ΕΚΠΥΡΗΝΩΤΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΚΟΣΚΙΝΟΥ

ΕΚΠΥΡΗΝΩΤΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΚΟΣΚΙΝΟΥ SANSONE

The new kernel separator with cylindrical rotating grid is ideal to separate the kernel from the husk coming from a two-phase, three-phase process and from the multiphase system.

The particular geometry of the spinning beater allows the processing without the addition of water and with the lowest use of energy per processed unit, granting up to 50% energy saving.

Sansone separator guarantees:

 • maximum kernel yield
 • excellent cleaning of kernel to be destined as fuel
 • no pulverization of kernel scraps

The self-cleaning grid makes the maintenance easy and allows a rapid recovery.

Sansone is available in two versions.

  ΜΟΝΤΕΛΑ

   SANSONE S1 - Co-rotating grid - 2 PHASES / MULTIPHASE

   Εγκατεστημένη ισχύς [kW] 22.55
   Παραγωγή [Kg/h] 8000
   Ολικό πλάτος [mm] 1400
   Ολικό μήκος [mm] 1940
   Ολικό ύψος [mm] 1760
   βάρος [kg] 950

   SANSONE S2 - Counter rotating grid - 3 PHASES

   Εγκατεστημένη ισχύς [kW] 22.55
   Παραγωγή [Kg/h] 5000
   Ολικό πλάτος [mm] 1400
   Ολικό μήκος [mm] 1940
   Ολικό ύψος [mm] 1760
   βάρος [kg] 950
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των προδιαγραφών των μηχανημάτων χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Link