ΖΩΙΚΑ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ

Σήμερα, χάρη στην τεχνολογία, τα υποοπροϊόντα σφαγείων μετατρέπονται εύκολα σε προϊόντα με εμπορική αξία.

Η Pieralisi με εμπειρία μεγαλύτερη των 50 ετών στην φυγοκεντρική τεχνολογία προσφέρει στον τελικό καταναλωτή, αλλά και στις εταιρείες process engineering, λύσεις διαχωρισμού 2 και 3 φάσεων εγγυώντας υψηλή ποιότητα τελικού προϊόντος, με χαμηλό κόστος επένδυσης και χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση.

Το εξειδικευμένο προσωπικό της Pieralisi καθοδηγεί τους πελάτες στην σωστή επιλογή του εξοπλισμού, ανάλογα με τις απαιτήσεις τους και τη βελτιστοποίηση των παραμέτρων επεξεργασίας, ώστε να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Στις μονάδες αδρανοποίησης ζωικών υποπροϊόντων, είτε είναι ξηρού (dry rendering) είτε είναι υγρού τύπου (wet rendering),   η Pieralisi προμηθεύει decanters, όπου τα στερεά απομακρύνονται από το λίπος, την ελαφριά φάση, και κατακόρυφους φυγοκεντρικούς διαχωριστήρες για την διαύγαση του λίπους (απομάκρυνση μικρών σωματιδίων και νερού), ώστε να επιτευχθεί υψηλή ποιότητα τελικού προϊόντος. 

Download

ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ

Clear meat broth Ιχθυάλευρο
Fish broth (de-oling) Ζωικά λίπη
Fish broth (clarification) Fish oil polishing
Chiken broth Αίμα ζώων
Κρεατάλευρο Tallow
Meat processing