Φυγοκεντρικός διαχωριστήρας Effe 3

Σειρά EFFE

Ο σχεδιασμός των φυγοκεντρικών διαχωριστήρων EFFE επιτρέπει την αντικατάσταση οποιουδήποτε μέρους του εξοπλισμού έχει υποστεί φθορά, συμπεριλαμβάνοντας την κεφαλή εξόδου των υγρών. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά είναι η εφαρμογή υδραυλικής σύζευξης στον κύριο κινητήρα, με σκοπό την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας κατά την εκκίνηση του μηχανήματος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Ρύθμιση τροφοδοσίας
 • Ρύθμιση επιπέδων υγρής φάσης
 • Ρύθμιση ταχύτητας περιστροφής κοχλία

  ΜΟΝΤΕΛΑ

   EFFE 1

   Εγκατεστημένη ισχύς [kW] 5.5
   Ολικό μήκος [mm] 1640
   Ολικό πλάτος [mm] 1050
   Ολικό ύψος [mm] 1090

   EFFE 2

   Εγκατεστημένη ισχύς [kW] 7.5
   Ολικό μήκος [mm] 1840
   Ολικό πλάτος [mm] 1050
   Ολικό ύψος [mm] 1090

   EFFE 3

   Εγκατεστημένη ισχύς [kW] 7.5
   Ολικό μήκος [mm] 2040
   Ολικό πλάτος [mm] 1050
   Ολικό ύψος [mm] 1090
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των προδιαγραφών των μηχανημάτων χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.