Διαχωριστήρας με ακροφύσια

Διαχωριστήρες με ακροφύσια

In the separators with nozzles, both the clarified liquid and the concentrated solid phases are continuously discharged during normal operation through the liquid outlet and the solid nozzles placed on the bowl.