ΑΙΜΑ ΖΩΩΝ

Η περιεκτικότητα αίματος στα ζώα ποικίλλει από 3 έως 6% του αρχικού τους βάρους. Αυτές οι μεγάλες ποσότητες αίματος αποτελούν για τις μονάδες σφαγείων ένα απόβλητο με υψηλό ρυπαντικό φορτίο, αν δεν υποστεί επεξεργασία.

Μέσω μιας ήπιας θερμικής επεξεργασίας, τα ερυθρά αιμοσφαίρια συσσωματώνονται και κατόπιν τροφοδοτούνται απευθείας φυγοκεντρικό διαχωριστήρα. Το αιματάλευρο που προκύπτει από την επεξεργασία υπόκειται σε θερμική ξήρανση, πριν διατεθεί στο εμπόριο, ως προϊόν με υψηλή πρωτεϊνική αξία.