ΒΡΩΣΙΜΑ ΛΙΠΗ

Στα σφαγεία, πολλά και διαφορετικά είδη λιπαρών ιστών των ζώων, δεν διατίθενται στην αγορά και συλλέγονται ως υπολλείμματα των σφαγείων.

Σε μονάδες αξιοποίησης υποπροϊόντων, υποβάλλονται σε βρασμό, ώστε να υγροποιηθεί το λίπος, το οποίο στη συνέχεια τροφοδοτείται σε Pieralisi decanters και διαχωρίζεται σε λίπος και στερεά κατάλοιπα.

Τα προϊόντα αυτά αποτελούν προϊόντα με εμπορική αξία, συμβάλλοντας θετικά στο ισοζυγίο εσόδων-εξόδων της επιχείρησης.