ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Χάρη στο ευρύ δίκτυο τεχνικών κέντρων εξυπηρέτησης, αποθηκών ανταλλακτικών και εξουσιοδοτημένων τεχνικών συνεργείων, είμαστε ικανοί να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας και το PIERALISI expertise 365 ημέρες το χρόνο.

Περισσότεροι από 130 εξουσιοδοτημένοι τεχνικοί υπάλληλοι της PIERALISI εγγυώνται συνέπεια και αποδοτικότητα στις υπηρεσίες μετά την πώληση, από την εγκατάσταση και τη θέση σε λειτουργία του ΗΜ εξοπλισμού μέχρι και τις προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης.