Μαλακτήρες Simplex

SIMPLEX

Το σύστημα μαλακτήρων SIMPLEX, ιδανικό για την επεξεργασία ανά παρτίδα (batch), συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της υψηλής τεχνολογίας και της ευκολίας στη χρήση και επιτυγχάνει τις υψηλές προδιαγραφές ποιότητας της Pieralisi όσον αφορά την ποιότητα κατασκευής και τελικού προϊόντος σε ανταγωνιστικά χαμηλή τιμή.

  ΜΟΝΤΕΛΑ

   MOD 600

   Εγκατεστημένη ισχύς [kW] 0,75
   Δυναμικότητα [lt] 600
   Ολικό μήκος [mm] 1900
   Ολικό πλάτος [mm] 710
   Ολικό ύψος [mm] 1180

   MOD 800

   Εγκατεστημένη ισχύς [kW] 0,75
   Δυναμικότητα [lt] 800
   Ολικό μήκος [mm] 2400
   Ολικό πλάτος [mm] 710
   Ολικό ύψος [mm] 1180

   MOD 1000

   Εγκατεστημένη ισχύς [kW] 0,75
   Δυναμικότητα [lt] 1000
   Ολικό μήκος [mm] 2900
   Ολικό πλάτος [mm] 710
   Ολικό ύψος [mm] 1180

   MOD 1200

   Εγκατεστημένη ισχύς [kW] 0.75
   Δυναμικότητα [lt] 1200
   Ολικό μήκος [mm] 2900
   Ολικό πλάτος [mm] 710
   Ολικό ύψος [mm] 1290
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των προδιαγραφών των μηχανημάτων χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.